ถามแพทย์

 • การถูกสุนัขกัดโดยตรงกับการที่น้ำลายสุนัขกระเด็นมาโดนบาดแผล อันไหนเสี่ยงติดเชื้อมากกว่า

 •  Amouy Mouyly
  สมาชิก
  ระหว่างการถูกสุนัขกัดโดยตรง กับ น้ำลายสุนัขกระเด็นมาโดนบาดแผล อันไหนมีความเสี่ยงติดเชื้อมากกว่ากันค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Amouy Mouyly,

                         ความเสี่ยงในการติดเชิ้อพิษสุนัขบ้าจะมากน้อยขึ้นอยู่กับ

                        - สัตว์ชนิดนั้น เป็นโรคพิษสุนัขบ้าอยู่หรือไม่ 

                        - บาดแผลที่โดนกัด หากบาดแผลมีขนาดใหญ่ ย่อมเสี่ยงกว่าขนาดเล็ก หากมีจำนวนบาดแผลมาก ย่อมเสี่ยงมากกว่าจำนวนบาดแผลที่น้อย หากแผลมีเลือดออก ย่อมเสี่ยงมากกว่าแผลที่ไม่มีเลือดออก (เช่น แผลฟกช้ำ) หากแผลเกิดที่บริเวณใบหน้าและศรีษะ ย่อมเสี่ยงกว่าแผลที่เกิดบริเวณส่วนอื่นของร่างกาย

                         -  ส่วนการสัมผัสโดนน้ำลาย หากโดนเลียที่ปากหรือจมูก หรือบาดแผลที่บริเวณศีรษะใบหน้าและลำคอ ก็ย่อมเสี่ยงกว่าการเลียโดนบาดแผลบริเวณอื่น ส่วนบาดแผลที่โดนเลีย หากเป็นแผลขนาดใหญ่ ก็ย่อมเสี่ยงกว่าแผลขนาดเล็ก หรือหากบาดแผลมีเลือดออกหรือน้ำเหลืองซึม ก็ย่อมเสี่ยงกว่าบาดแผลที่แห้งไปแล้วค่ะ