ถามแพทย์

 • สอบถามผล X Ray

 •  Sittiphol Pog Sirisombunlarp
  สมาชิก

  ไปตรวจสุขภาพมา รบกวนแปลผลให้หน่อยครับ

  finding :

  cxr pa upright

  -no pulmonary infiltration.

  -no pleural effusion.

  -no cardiomegaly.

  -intact bony thorax.

   

  conclusion

   

  impression

  no active pulmonary disease.

   

  ขอบคุณครับ

  Sittiphol Pog Sirisombunlarp  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Sittiphol Pog Sirisombunlarp

  จากผลที่ให้มาเป็นผลการทำ x-ray ปอด ซึ่งอ่านพบว่าไม่มีโรคทางปอดใดๆ นั่นคือไม่มีฝ้าที่ตัวปอด ไม่มีน้ำในเยื่อหุ้มปอด ไม่มีภาวะหัวใจโต และไม่มีกระดูกบริเวณอกที่ผิดปกติค่ะ

  แนะนำการตรวจร่างกายประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และหากมีอาการผิดปกติเช่นไอเรื้อรัง หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์