ถามแพทย์

 • ถ้าตรวจซิฟิลิส วิธี FTA ผลออกว่าบวกแต่ไม่แน่ชัด ต้องทำอย่างไร และค่าตรวจเริม IgM และ IgG ต่างกันอย่างไร

 •  eLISA
  สมาชิก

   

   

  รบกวนสอบถามคุณหมอถึงผลดังนี้ค่ะ

  1. ตรวจซิฟิลิส วิธีFTA ค่าออกมา weakly-reactive สอบถามทางคลินิคบอกว่าค่าออกมาไม่ชัดเจน แนะนำให้repeatผล แต่ไม่ค่อยมั่นใจว่าควรตรวจซ้ำด้วยวิธีไหน หรือทำอย่างไรคะ

  2.ตรวจHSV IgG ผลออกมาแบบนี้แปลความได้ว่าอย่างไรคะ และหรือควรตรวจIgM ด้วยไหมคะ

  3. IgG และ IgM ต่างกันอย่างไรคะ แต่ละที่อธิบายแตกต่างกันค่ะ

   

   

   

  eLISA  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ eLISA

  ซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดผื่นหรือแผลตามผิวหนัง และอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงขึ้นหากไม่รักษา

  โดยการวินิจฉัยซิฟิลิซนั้นทำได้ด้วยการเจาะเลือด ซึ่งตัวเลือด FTA นั้นเป็นผลเลือดที่ใช้ยืนยัน คือเป็นตัวที่จำเพาะเจาะจงต่อซิฟิลิซเลย ซึ่งถ้าให้ผลบวกไม่ชัดเจน อาจจะตรวจซ้ำอีกครั้งด้วยวิธีเดิม หรือเพิ่มวิธีอื่นขึ้นมาตามที่แพทย์ที่ดูแลเห็นเหมาะสมต่อไปได้

  โรคซิฟิลิสสามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน  แม้ว่าอาการของโรคในระยะแรกมักเกิดขึ้นแล้วหายไป และอาการในระยะท้ายมักไม่ค่อยแสดงอาการ แต่เชื้อยังคงอยู่ในร่างกาย จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีที่ถูกต้องก่อนโรคมีการพัฒนามากขึ้นจนรุนแรงต่อระบบอื่นในร่างกาย 

  ส่วนตัว HSV คือตัวเชื้อเริมนั้น จะมีภูมิคุ้มกันแบบเฉียบพลันคือ IgM และภูมิคุ้มกันในระยะยาวคือ IgG คือถ้าขึ้นแต่ตัวระยะยาว แต่ตัวเฉียบพลันให้ผลลบอาจหมายถึงการติดเชื้อมาแล้วในอดีต ไม่ได้บ่งบอกว่ามีการติดเชื้อในตอนนี้ แต่ถ้าตัวเฉียบพลันให้ผลบวกเลยก็จะเป็นการยืนยันว่ามีการติดเชื้ออยู่ ณ ตอนนี้ที่ต้องรักษาไปด้วย ดังนั้นปกติแล้วอาจจะต้องแปลผลทั้งสองตัวร่วมกันค่ะ