ถามแพทย์

 • สอบถามผลค่าเลือดคะ

 •  lillysdu
  สมาชิก
  AST 29 ALT 17 ALP 115 Total Protien 8.6 Albumin 4.4 Globumin 4.2 Total Billirubin 0.22 Direct Billirubin 0.04 ค่านี้คือค่าที่ตรวจมา อยากสอบถามว่าปกติไหมคะ เพศชาย อายุ 36 ปี

  สวัสดีค่ะ คุณ lillysdu,

                   ค่า AST (SGOT) เป็นค่าเอมไซม์ Aspartate aminotransferase ค่าปกติในผู้ชาย คือ 8 - 46 U/L ดังนั้น หากตรวจได้ 29 ถือว่าปกติดี

                   ค่า ALT (SGPT) เป็นค่าเอนไซม์ Alanine aminotransferase ค่าคือ 0 - 48 U/L ดังนั้น หากตรวจได้ 17 ถือว่าปกติดี

                   ค่า ALP คือค่าเอนไซม์ Alkaline phosphatase ค่าปกติของในผู้ใหญ่ คือ 30 - 120 U/L ดังนั้น หากตรวจได้ 115 ก็ถือว่าปกติดี

                   ค่า Total protein คือ ปริมาณโปรตีนรวมในกระแสเลือด (เป็นค่าผลรวมของ Prealbumin, Albumin และ Globulin) ค่าปกติของ ในผู้ใหญ่ คือ 6.4 - 8.3 gm/dL ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 8.6 ถือว่าสูงกว่าปกติเพียงเล็กน้อย โดยมักพบเป็นเหตุจากการขาดน้ำ

                   ค่าโปรตีน Albumin ค่าปกติ คือ 3.5 - 5 gm/dL ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 4.4 ถือว่าปกติดี 

                  ค่าโปรตีน Globulin (โกลบูลิน) ค่าปกติของคือ 2.3 - 3.4 gm/dL ดังนั้น หากตรวจได้ 4.2 ถือว่าสูงกว่าปกติเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณหาค่า  Albumin/Globulin ratio พบว่าได้ค่าน้อยกว่า 1  ดังนั้น ถือว่าไม่ได้มีความผิดปกติอะไร

                  ค่า Total bilirubin คือ ค่าบิลิรูบินทั้งหมด โดยบิลิรูบินนั้นเกิดมาจากการที่เมื่อเม็ดเลือดแดงหมดอายุขัย ค่าปกติคือ 0.3 - 1.0 mg/dL ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 0.22 ถือว่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ถือว่าผิดปกติ และอาจแปลว่าร่างกายโดยตับสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบในการกำจัดสาร Bilirubin (ค่ายิ่งต่ำเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้น)

                    ค่า Direct bilirubin คือ บิลิรูบินชนิดที่ละลายน้ำได้ ค่าปกติคือ 0.1 - 0.3 mg/dL ดังนั้น หากตรวจได้ 0.04 ถือว่าต่ำกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม อาจแปลผลได้ว่า มีการขับทิ้ง Direct bilirubin โดยตับและไตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตัวเลขที่มีค่าน้อยกว่าปกติหรือค่อนข้างใกล้มาทาง 0 mg/dL จึงไม่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

                    ดังนั้น โดยรวมแล้ว ไม่พบค่าการทำงานของตับผิดปกติอะไรค่ะ แนะนำควรสอบถามกับแพทย์ที่สั่งตรวจอีกครั้ง เนื่องจากอาจต้องดูค่าเลือดอื่นๆ ประกอบอีกค่ะ