ถามแพทย์

 • สุนัขเลียรองเท้า และไปใส่ทันที ที่เท้ามีแผล ต้องไปฉีดวัคซีนไหม

 • คือผมเห็นหมามาเลียรองเท้าเเละผมก็ไปใส่รองเท้าทันทีเเละเท้าผมมีเเผลผมต้องไปฉีดยามั่ยครับ
  มีรอย้ำลายติดที่รองเท้าเห็นได้ชัด

  สวัสดีค่ะ คุณ คนใต้ตัวดำ,

                        หากสุนัขเลียรองเท้า และได้ไปใส่รองเท้าทันที และที่เท้า มีบาดแผลเปิดที่มีเลือดออกหรือน้ำเหลืองซึม ก็อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แต่หากแผลที่เท้าเป็นแผลที่แห้ง ตกสะเก็ดแล้ว โอกาสในการติดเชื้อก็จะถือว่าไม่มีค่ะ

                        และเนื่องจากประวัติเดิมของคุณ  "คนใต้ตัวดำ"  ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบคอร์สมาแล้ว และได้ฉีดกระตุ้นไปล่าสุดเมื่อ ม.ค. 63 ดังนั้น หากมีความเสี่ยง ก็เพียงแค่ฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 เข็มก็เพียงพอค่ะ หรืออาจสังเกตอาการสุนัขตัวนั้นไปก่อนก็ได้ หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติอะไร ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ คนใต้ตัวดำ,

                        หากสุนัขเลียรองเท้า และได้ไปใส่รองเท้าทันที และที่เท้า มีบาดแผลเปิดที่มีเลือดออกหรือน้ำเหลืองซึม ก็อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ แต่หากแผลที่เท้าเป็นแผลที่แห้ง ตกสะเก็ดแล้ว โอกาสในการติดเชื้อก็จะถือว่าไม่มีค่ะ

                        และเนื่องจากประวัติเดิมของคุณ  "คนใต้ตัวดำ"  ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบคอร์สมาแล้ว และได้ฉีดกระตุ้นไปล่าสุดเมื่อ ม.ค. 63 ดังนั้น หากมีความเสี่ยง ก็เพียงแค่ฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 เข็มก็เพียงพอค่ะ หรืออาจสังเกตอาการสุนัขตัวนั้นไปก่อนก็ได้ หากสุนัขไม่มีอาการผิดปกติอะไร ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนค่ะ