ถามแพทย์

  • มีปัญหาจอดรถเบี้ยว ทั้งที่มองแล้วว่าตรง เป็นเพราะสายตาเอียงหรือเปล่า

  • น่าจะเมื่อ3-4ปีก่อนเริ่มมีปัญหาการจอดรถเบี้ยวทั้งๆที่เวลามองก็ว่าจอดตรงแล้วแต่พอลงจากรถไปดูกลับเบี้ยวเอามากๆ ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลย รวมทั้งมีความรู้สึกไม่อยากขับและไม่มีความมั่นใจ มีปัญหาเรื่องสายตาเอียงแต่ไม่ได้มากส่วนใหญ่แค่แพ้แสงขับตอนกลางคืนไม่สะดวกกับเห็นภาพซ้อนในระยะไกลอยู่บ้าง ไม่รู่ว่าเกิดจากสายตา ไม่มีสมาธิ จิตใจ หรือสมอง

    คุณ ไม่บอก

    การจอดรถ จำเป็นต้องอาศัยการทำงานประสานงานของสมองสั่งการให้กล้ามเนื้อทำงานบังคับรถ ตามที่สายตาส่งภาพมาให้   ดังนั้นถ้าสายตาของคุณมีปัญหาส่งข้อมูลให้สมองผิดก็จะทำให้มือที่บังคับรถผิดเพี้ยนตามไปด้วย   

    สรุปว่า น่าจะเกิดจาก สายตาครับ  ตาเข ตาเหล่ ตาเอียง ทำให้เห็นภาพซ้อนและทำให้สมองสั่งการไม่ตรงได้ พยายามหาแว่นมาใส่ เพื่อลดปัญหานี้  ตาแห้งก็หาน้ำตาเทียมมาหยอดไม่โดนลมแสง UV แรงๆ   แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีความผิดปกติทางสมองร่วมด้วย  ถ้ามีอาการอื่นๆประกอบด้วยกัน

    คำแนะนำควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทั้งสายตาและสมองครับ