ถามแพทย์

 • สอบถามค่าเลือด cbc ดังแนบว่าปกติไหม

 •  wasanafern
  สมาชิก

  มีการตรวจ CBC  เพราะมีต่อมน้ำเหลืองโต ผ่าตรวจชิ้นเนื้อ ไม่พบเซลล์มะเร็ง และวัณโรค คุณหมอแจ้งว่า มีภาวะเลือดจางกับภาวะธารัสซีเมีย แต่ปกติมีการตรวจสุขภาพทุกปี ค่าเลือดปกติมาตลอด ไม่เคยมีภาวะนี้  รบกวนสอบถามว่า อยู่ๆก็ตรวจเจอได้หรือไม่ และต้องมีการตรวจเพิ่มเติมหาสาเหตุ และอันตรายหรือเปล่าค่ะ ค่าที่ผิดปกติ คือ

                                                                            low       High

  Neutrophil (Diff)       62.6      %                   54           62

  MCV                             76.1        fl                   80          100

  MCH                             25.2        pg.                26         34

  ส่วนค่าอื่นๆปกติค่ะ 

   

   

  wasanafern  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ wasanafern

  การตรวจค่าเลือด CBC หรือ complete blood count คือการตรวจดูปริมาณของเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือดว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่

  จากค่าเลือดที่แนบมานั้น มีเพียงค่าเปอร์เซ็นต์ของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลที่เกินค่าอ้างอิงไปเล็กน้อย ไม่น่าจะบ่งบอกถึงอะไรชัดเจน และค่าขนาดของเม็ดเลือดแดงที่เล็กกว่าปกติเล็กน้อย ต้องดูประกอบกับค่าของเม็ดเลือดแดงเองร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็นโลหิตจางจากภาวะทาลัสซีเมียได้เช่นกัน

  แนะนำการสอบถามผลเลือดกับแพทย์ผู้ส่งตรวจโดยตรง และกลับไปติดตามและตรวจสุขภาพตามแพทย์นัด