ถามแพทย์

 • สอบถามค่าเลือดค่ะ

 •  pukbung
  สมาชิก

  สอบถามค่าเลือดค่ะ หลานอายุ 1 ปี 1 เดือน 18 วัน ค่าเลือดมีปัญหาอะไรไหมค่ะ

  RBC                        4.89

  Hb                          11.1

  Hametocrit         34.2

  Pletelet Count   425

  Pletelet Smear  Increased

  Neutrophil          22.5

  Lymphocyte       73.1

  Monocyte           4.4

  RBC,morphology..           Hypochromia 1+

  Aniso With..        Microcyte 1+

  Poikilo with..      Target cell 2+

  MCV                      69.9

  MCH                      22.7

  MCHC                   32.5

  RDW                      13.2

  A.N.C.                   2093

  pukbung  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ pukbung

  ค่าเลือดในเด็กอายุ 1 ปีนั้นอาจจะมีค่าปกติที่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่ได้เล็กน้อย โดยค่าเลือดที่ให้มานั้น อาจจะต้องเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของแต่ละห้องปฏิบัติการซึ่งจะแตกต่างกันไปด้วย

  แต่จากค่าที่ให้มาแปลตามค่าอ้างอิงที่มักจะใช้กันปกติ ค่าเม็ดเลือดแดงในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ มีเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดเล็กและติดสีจางเล็กน้อย อาจเกิดจากการขาดธาตุเหล็กหรือการเป็นธาลัสซีเมียที่ควรได้รับการตรวจเพิ่มเติม ค่าเกล็ดเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ และค่าเม็ดเลือดขาวโดยรวมไม่ได้ให้มา แต่ดูจากปริมาณเม็ดเลือดขาวชื่อนิวโทรฟิล  =2093 ก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ

  แนะนำการพบแพทย์ที่ดูแลและส่งตรวจเลือดเพื่อแปลค่าเทียบกับค่าอ้างอิงและดูเทียบกับอาการทางคลินิกร่วมด้วยต่อไป