ถามแพทย์

 • ตรวจเลือด พบมีค่าเม็ดเลือดขาว lymphocytes 43.6% สูงไปไหม

 • สวัสดีค่ะ คุณ WarinthonWrt,

                   ค่าเม็ดเลือดขาวรวมทุกชนิด (WBC) ค่าปกติคือ 4,000-11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 4,900 เซลล์ต่อไมโครลิตร ก็ถือว่าปกติดี 

                   ส่วนค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil ตรวจได้ค่า 49.7% ก็ถือว่าปกติดี  (ค่าปกติคือ 40%–80% หรือ 2-7 x 10 9/l)

                   ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด  Lymphocytes ปกติจะะอยู่ที่ประมาณ 1,000- 4,800 cell/ul  หรือที่ประมาณ 20%–40% ดังนั้น หากตรวจได้ค่า 43.6% แม้จะมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าปกติ แต่เมื่อคำนวณค่า 43.6% จากค่าเม็ดเลือดขาว 4,900 ก็จะได้ค่าเท่ากับ 2435.3 ดังนั้น ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติดีค่ะ 

                    ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Monocytes หากตรวจได้ค่า 3.3% ก็ถือว่าปกติดี  (ค่าปกติคือ 2–10%)

                   ค่าเม็ดเลือดขาวชนิด Eosinophils ตรวจได้ค่า 3.2 % ถือว่าปกติดี (ค่าปกติคือ 1–6%) 

                  ส่วนค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง (Hct) ค่าปกติในผู้ใหญ่เพศชายจะอยู่ที่ 40%-52% ดังนั้น หากตรวจได้ 43.2% ถือว่าปกติดี

                 ส่วนค่า Hemoglobin  (HB) ปกติในผู้ใหญ่เพศชายคือ 13.8 - 17.2 g/dL ดังนั้น หากตรวจได้ 14.4 ก็ถือว่าปกติดี

                ค่าเกร็ดเลือดปกติในผู้ใหญ่คือ 150,000-450,000 ต่อไมโครลิตร ดังนั้น หากตรวจได้ 359,000 ก็ถือว่าปกติดีค่ะ 

                ดังนั้น ถือว่าปกติดี ยังไม่มีลักษณะที่บ่งบอกว่าจะเป็นมะเร็งค่ะ