ถามแพทย์

 • สอบถามว่าสามารถไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าได้ที่อนามัยทุกที่หรือไม่

 •  pacharaporn
  สมาชิก
  วัคซีนกระตุ้นพิษสุนัขบ้ารับฉีดที่อนามัยทุกที่รึเปล่าคะ
  pacharaporn  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ pacharaporn

  การรับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้านั้น อาจจะรับได้ที่สถานีอนามัยบางที่ แต่ถ้ามีตัวยาอยู่แล้วจะไปฉีดน่าจะไปฉีดที่สถานีอนามัยได้ เพราะที่สถานีอนามัยจะมีพยาบาล และอุปกรณ์ที่พร้อมฉีดยาต่างๆอยู่แล้วค่ะ

  แนะนำสอบถามกับสถานพยาบาลที่จะไปฉีดอีกครั้ง และควรไปฉีดให้ตรงวันตามที่แพทย์เขียนบัตรนัดให้ตอนแรก