ถามแพทย์

 • ผลตรวจมะเร็งปากมดลูกที่แสดง หมายถึงอะไร

 •  Kook Koo
  สมาชิก
  ผลตรวจแสดง Low squamous cellularity.Reactive cellular changes associated with inflammation.Negative for it.หมายถึงอะไรค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Kook Koo,

                          Low squamous cellularity หมายถึง เซลล์จากปากมดลูกที่เก็บได้จากการตรวจมีปริมาณน้อย

                           Reavtive cellular changes associated with inflammation หมายถึง เซลล์ปากมดลูกมีลักษณะที่เกิดจากการอักเสบ ซึ่งการอักเสบอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ เช่น การเกิดจากการแพ้น้ำยาที่สวนล้างช่องคลอด มีแบคทีเรียบางชนิดในช่องคลอดมากเกินไป มีการติดเชื้อต่างๆ ในช่องคลอด เป็นต้น แต่หากไม่ได้มีอาการผิดปกติ เช่น มีตกขาวปริมาณมาก ตกขาวมีกลิ่นเหม็น แสบหรือคันช่องคลอด เป็นต้น ก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรค่ะ

                           Negative for it น่าจะเขียนว่า Negative for malignancy หมายถึงไม่พบเซลล์ผิดปกติที่เป็นมะเร็งค่ะ