ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาแล้วเมื๋อปลายเดือน แต่หลังจาก 10 วันของต้นเดือนก็เป็นอีก จะตั้งครรภ์ไหม

 •  sexeducationZ
  สมาชิก

  ประจำเดือนมาแล้วเมื้อปลายเดือน แต่หลังจาก10วันของต้นเดือนก็เป็นอีก

  แต่ก่อนหน้านั้นมีเพศสัมพันธ์ กินยาคุมฉุกเฉินไป ก็ประจำเดือนก็มา หลังจากกินไปประมาณ5 วัน ประจำเดือนมาก็ 1-3วัน แต่ยังรู้สึกสับสน ว่าใช่ประจำเดือนมั้ย แล้วรอบเดือนที่ควรจะมา มันก็ไม่มา ยังงี้ตั้งครรถหรือป่าวคะ

  sexeducationZ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ sexeducationZ

  การที่ประจำเดือนมาเร็วเกิน 22 วันจากครั้งก่อน อาจเป็นเลือดที่ออกผิดปกติจากช่องคลอดจากสาเหตุอื่นๆ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวมา ถ้าได้มีการใช้ยาคุมฉุกเฉินก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉิน ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยค่ะ สาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นมีการติดเชื้อหรือมีเนื้องอกในอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิง

  หากเป็นผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉินมักจะค่อยๆหายไปได้เองภายใน 1-3 วัน และหลังจากนั้นประจำเดือนอาจจะมาคลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย แต่ควรอยู่ในช่วง 22-35 วันจากรอบก่อน ถ้ามาช้าไปกว่านี้ หรือตอนนี้ไม่สบายใจ อาจซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมายืนยันได้เบื้องต้น ให้ผลบวกได้ 10-14 วันหลังปฏิสนธิค่ะ