ถามแพทย์

 • สอบถามคุณหมอเกี่ยวกับผลเลือดที่ตรวจค่ะ

 •  Aom LoveLove
  สมาชิก
  ผลตรวจเลือดที่ผิดปกติมี 2 ตัวค่ะ 1.baso เซลบ่งชี้การติดเชื้อ 1-3% ผลที่ได้ 4% 2 ค่าเกร็ดเลือดไม่เกิน 400 ผลที่ได้ 454 ค่ะ คือมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดโรคอะไรบ้างคะ เพราะตอนนี้เป็นกระเพาะอักเสบ กรดไหลย้อน และชามือ ชาตัวค่ะ
  Aom LoveLove  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Aom LoveLove

  basophils เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ที่อาจพบสูงกว่าปกติได้ในบางภาวะเช่นผิวหนังอักเสบ โรคลมพิษเรื้อรัง โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของไขกระดูกบางชนิด

  แต่จากค่าที่ให้มา สูงกว่าปกติเพียงแค่เล็กน้อย ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรค่ะ แนะนำตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อเฝ้าติดตามเป็นระยะ

  ส่วนเกล็ดเลือดสูงกว่าปกตินั้นอาจเกิดจากการติดเชื้อ เกิดภายหลังการตัดม้าม หรือภาวะที่ม้ามทำงานได้ลดลง การบาดเจ็บ การเสียเลือดมากโลหิตจางจากภาวะขาดธาตุเหล็ก หรือมะเร็งเม็ดเลือดบางชนิด

  แต่จากค่าที่ให้มาก็ยังไม่ได้สูงมากเช่นกัน แนะนำตรวจสุขภาพประจำปีเมื่อเฝ้าติดตามเป็นระยะ

  ส่วนอาการอื่นๆดังกล่าวมา ไม่ได้มีความสัมพันธ์เจาะจงกับปริมาณเม็ดเลือดที่ผิดปกติไปเล็กน้อยค่ะ