ถามแพทย์

 • สอบถามคะ อยากทราบผลตรวจ Echo ของคุณแม่คะ ส่งอีกครั้ง

 •  Phusanisa Png
  สมาชิก

  เรียน คุณหมอ

  พอดีพาคุณแม่ไปตรวจ Echo ได้ผลตรวจเป็นภาษาอังกฤษ แล้วคุณหมอบอกว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วคะ แต่ก็ไม่เล่ารายละเอียดอะไรมาก บอกว่าให้เอาผลไปปรับยาที่โรงพยาบาลที่รับยาโรคประจำตัว ซึ่งคุณแม่เป็นโรคประจำตัว ไขมันในเส้นเลือด ความดันโลหิตสูง หัวใจโต  ซึ่งหลังจากปรับยาแล้ว ความดันตัวล่างลดลง รู้สึกไม่ค่อยปกติ เหลือ 37 จากปกติ 57-45  ความดันตัวบน จาก120-139 เหลือ 98-109  ความดันตัวล่างต่ำมาก จะเป็นอันตรายมากไหมคะ อยากให้คุณหมอช่วยอ่านผลตรวจให้หน่อยคะ อยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ 

  Measurements

  M-Mode                                      Dopper                                   2D

  IVSd               11.70  mm         MR Vmax   5-23  m/s           EDV(Simpson)    137 ml

  LVDd             54.00 mm        MR maxPG  109.41mmHg    ESV(Simpson) 49 ml

  PWD              10.90 mm       ERO             0.18cm                  EF(Simpson)   64.40%

  IVSs               11.40  mm       MR Reg. Vol 34 ml                  AVA        1.35 cm

  LVDs             36.20 mm       AS Vmax      3.24 m/s

  PWs             16.30 mm        AS maxPG     41.99 mmHg

  LV Mass (ASE) 248.58 g   AS Vmean     2.37 m/s

  LVM Index   178.83 g/m2  AS meanPG 24.80 mmHg

  RWT          0.40                     AVA(Cont)     1.01 cm2

  EDV (Teich) 141.31 ml       AR(PHT)        167  ms

  ESV (Teich)   55  ml          

  EF(Teich)      61.08%

  AO                 33.10 mm

  LA                   35 mm

  LA/AO           1.06

  Echo Findings

  Sinus rhyhm.

  LV: Good LV systolic function, no RWMA, LV dilate.

  LA/RA/RV: Not dilate, good RV contraction.

  MV: Moderate MR, no MS.

  AV: Trileaflet and calcify with moderate AR and moderate AS.

  TV: No TR/TS

  PV: No PR/PS.

  -No pericardial effuison.

  -No clot seen.

  IVC < 20 mm, collapse> 50%

   

  Impression 

   Moderate LV dilatation with good systolic function.

  Moderate MR, AR and AS.  

  ขอขอบพระคุณคะ