ถามแพทย์

  • สอบถามความเป็นไปได้ว่ามีโอกาสจะตั้งครรภ์ไหม

  •  mijichu
    สมาชิก
    เมื่อเดือนธันวาคมประจำเดือนมาเมื่อวันที่ 2-6 ธันวาคม แล้วในวันที่ 7 ธันวาคมได้ไปฉีดยาคุมแบบฮอร์โมนรวม มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้สวมถุงยาง แต่หลั่งนอกในวันที่ 8 ธันวาคม ในเดือนมกราคมมีประจำเดือนในวันที่ 1-5 แต่มีปริมาณที่น้อยใช้แค่แผ่นอยามัยวันล่ะ 2 แผ่นจึงมีอาการกังวลโดยรู้สึกว่าจี้ดๆที่ท้องน้อยตลอดเวลา จึงอยากสอบถามว่าจะมีโอกาสตั้งครรภ์หรือไม่