ถามแพทย์

 • ทานเวย์โปรตีนตอนเช้ากับเย็นได้ไหม ต้องทานครั้งละปริมาณเท่าไหร่

 •  Nui Veeraphat
  สมาชิก
  ทานเวย์โปรตีน 1วันทานเช้ากับเย็นได้ไหมครับ และต้องกินครั้งละปริมาณเท่าไหร่ครับ (ออกกำลังกาย)

  สวัสดีค่ะคุณ Nui Veeraphat

  การรับประทานโปรตีนสำหรับคนทั่วไป ควรได้รับโปรตีนประมาณ 1 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก./วัน แต่สำหรับการรับประทานเพื่อสร้างกล้ามเนื้อนั้นปริมาณที่เหมาะสมจะอยู่ที่ 2-3 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กก./วัน ควบคู่กับการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยสามารถแบ่งรับประทานได้ ไม่จำเป็นต้องทานปริมาณสูงในมื้อเดียว

  ดังนั้นคุณ Nui Veeraphat ต้องคิดตามน้ำหนักตัวค่ะ ร่วมกับดูรายละเอียดที่กำกับอยู่บนฉลากว่าปริมาณโปรตีนในแต่ละช้อนตักมีประมาณเท่าไหร่ เมื่อคำนวณได้แล้วก็สามารถประมาณได้ค่ะว่าในแต่ละวันจะต้องรับประทานกี่ช้อน ก็สามารถเฉลี่ยตามมื้อได้ค่ะ

  ยกตัวอย่างการรับประทานอาหารในคนที่มีน้ำหนักตัว 70 กิโลกรัม หากเป็นคนทั่วไปจะต้องได้รับโปรตีน 70 กรัม/วัน แต่ถ้าเป็นคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อจะต้องได้รับโปรตีน 140-200 กรัม/วัน