ถามแพทย์

 • หากไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งคู่ จะมีโอกาสเป็นหนองในไหม

 •  Makam123
  สมาชิก
  หากเราและแฟนแน่ใจว่าไม่มีเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หากมีเพศสัมพันธ์กัน สมมุติ ออรัลเซ็กและหลั่งในปากแต่ไม่มีการกลืน เรายังจะมีโอกาสติดโรคทางเพศสัมพันธ์อีกมั้ยครับ ตัวอย่างเช่น โรคหนองใน ประมาณนี้ครับ
  Makam123  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Makam123

  ถ้าทั้งสองฝ่ายไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เลย มามีเพศสัมพันธ์กัน ก็ไม่มีโอกาสติดเชื้อกัน เพราะไม่มีเชื้อค่ะ

  แต่อย่างไรก็ตามการไม่ได้มีอาการ ไม่ได้บ่งบอกว่าไม่มีการติดเชื้ออยู่ เพราะหลายครั้งแม้แต่โรคอย่างหนองใน ก็ไม่ได้แสดงอาการในอีกคน แต่แพร่ไปเกิดอาการในอีกคนได้

  จึงแนะนำการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นประจำ ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆค่ะ