ถามแพทย์

  • มีเพศสัมพันธ์หลั่งใน หลังกินยาคุมแบบ 21 เม็ดครบแล้ว และระหว่างกินยาได้ไหม

  • ในกรณีที่ภรรยาทานยาคุมแบบ 21 เม็ดครบแล้ว,ในระยะเวลา7วันที่เว้นรอประจำเดือนมา เราสามารถมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติแบบหลั่งข้างในได้หรือไม่ครับ, และในกรณีที่ครบกำหนดทานยาแผงใหม่แบบ21เม็ดหลังเว้นมา 7วันหรือช่วงประจำเดือนมาแล้ว เราสามารถมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งข้างในโดยที่ยาคุมจะยังมีผลคุมกำเนิดตามปกติอย่างต่อเนื่องไหมครับ. ขอบคุณสำหรับคำอธิบายครับคุณหมอ.

    สวัสดีครับ คุณนัฐพล

    ตอบคำถามข้อ 1  สามารถมี พสพ ได้ครับ แต่ระวังจะมี ปจด ได้ทำให้เปรอะเลอะเทอะ เพราะผนังมดลูกพร้อมจะลอกตัวออกเป็น ปจด ได้ทุกขณะ

    ตอบคำถามข้อ 2  สามารถมี พสพ แบบปกติได้ครับ แต่การกินยาคุม ตามสถิติ ป้องกันได้ 99 %  ครับ 

    กรุณาอ่านเพิ่มเติมเรื่อง ยาคุมกำเนิด ได้ที่นี่ครับ