ถามแพทย์

  • ประจำเดือนมา 24-28 ก.ย. มีเพศสัมพันธ์ 8 ต.ค. ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มา

  •  x.tall
    สมาชิก

    สวัสดีค่ะ ประจำเดือนกันยายนมาวันที่ 24-28 มี พสพ วันที่ 8 ตุลาคม ไม่ได้ป้องกัน ใช้วิธีการหลั่งนอกมีโอกาศตั้งครรภ์ไหมค่ะ ตอนนี้ประจำเดือนยังไม่มาค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ aunging,

                         หากประจำเดือนมาวันที่ 24-28 ก.ย. แล้วได้มีเพศสัมพันธ์ในวันที่ 8 ต.ค. ถือว่าไม่ใช่ระยะปลอดภัย และอยู่ในช่วงใกล้วันที่อาจมีไข่ตก โอกาสที่จะตั้งครรภ์ย่อมมีได้ ซึ่งการใช้วิธีการหลั่งนอกนั้น ถือว่ามีประสิทธิภาพที่ต่ำ ดังนั้น หากประจำเดือนยังไม่มา ก็ควรตรวจหาการตั้งครรภ์ดูเป็นอันดับแรก หากตรวจไม่พบ การที่ประจำเดือนยังไม่มา ก็จะเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป พักผ่อนน้อย อดนอน อดอาหาร มีน้ำหนักลด หรือมีน้ำหนักเพิ่มเร็ว เป็นต้น