ถามแพทย์

  • สวัสดีครับ

  • สวัสดีครับ ผมได้เคยมีการฉีดวัคซีนแบบเป็นคอร์สครบไปแล้ว เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 63 ต่อมา ได้ฉีดกระตุ้นไป 1 เข็ม เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2564 ต่อมา ได้ฉีดกระตุ้นไปอีก 1 เข็ม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 64 และเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้โดนน้ำลายสุนัขกระเด็นเข้า ปาก ตา จมูก และ โดนบาดแผล ผมต้องไปฉีดกระตุ้นอีกไหมครับ

    สวัสดีค่ะ คุณ ศรัทธา เจริญธนาวัน,

                        หากได้ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์สครบไปแล้วเมื่อ 21 ธันวาคม 2563 และด้ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ต่อมา และอีก 1 เข็ม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 64  หากในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้โดนน้ำลายสุนัขกระเด็นเข้า ปาก ตา จมูก และ โดนบาดแผล ไม่จำเป็นต้องไปฉีดกระตุ้นอีกค่ะ เพราะระดับภูมิคุ้มกันก็จะยังสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้

                         จากลักษณะการฉีดที่ผ่านมา ร่างกายก็จะมีระดับภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคไปได้นาน 2-3 ปี ดังนั้น หากในระหว่างนี้ โดนสัตว์กัดหรือข่วน หรือสัมผัสโดนน้ำลายอีก ก็ไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นอีกค่ะ โดยให้ไปฉีดกระตุ้นอีกครั้งในช่วง ก.พ ปี 2566 ได้เลยค่ะ