ถามแพทย์

 • สามารถเก็บปัสสาวะที่บ้านแล้วไปส่งตรวจที่โรงพยาบาลได้ไหม ปัสสาวะสามารถเก็บได้กี่ชั่วโมง

 •  Šârân Čhînrâm Bâll
  สมาชิก
  หมอสั่งให้เก็บปัสสสาวะตรวจ การเก็บปัสสาวะไปตรวจสามารถเก็บไปที่บ้านได้ไหม เช่น เก็บ เวลา 6 โมงเช้า ตอนตื่นนอน เเล้วนำไปส่งตรวจ ร.พ เวลา 08:00 น. อย่างนี้ได้ไหม เพราะถ้าจะฉี่ตอนถึงเวลา 8โมงจะไม่ปวดฉี่ปัสสาวะไม่ยอมออก ต้องใช้เวลารอนาน ปกติปัสสาวะสามารถเก็บได้กี่ชั่วโมงครับ

  สวัสดีค่ะ คุณผู้ใช้งาน,

                       หากเป็นการตรวจปัสสาวะแบบพื้นฐาน คือตรวจดูค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความถ่วงจำเพาะของปัสสาวะ (SG) โปรตีน น้ำตาล เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง โปรตีน ตะกอนต่างๆ ก็ควรใช้ปัสสาวะที่เก็บใหม่ๆ หรืออย่างน้อยไม่ควรทิ้งปัสสาวะไว้นานเกิน 2 ชั่วโมง เพราะจะเกิดการสลายตัวของเม็ดเลือด (หากมี) และพบแบคทีเรียเพิ่มมากขึ้นได้ ซึ่งอาจทำให้ได้ค่าที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงได้ค่ะ

                      ทั้งนี้ หากต้องการเก็บปัสสาวะที่บ้าน และนำไปส่งตรวจที่โรงพยาบาล ก็ควรรีบไปส่งหลังจากปัสสาวะแล้วให้เร็วที่สุด อย่างมาก็ไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงดังกล่าวไป โดยควรเผื่อเวลาที่ปัสสาวะจะไปถึงห้องปฏิบัติการด้วยค่ะ

                      สำหรับขั้นตอนการเก็บปัสสาวะ ก็ควรล้างมือและทำความสะอาดอวัยวะเพศด้วยน้ำสะอาด ไม่ต้องใช้สบู่หรือสารทำความสะอาดใดๆ ทำการร่นผิวหนังที่อวัยวะเพศชาย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเซลล์และแบคทีเรียปนเปื้อนไปกับปัสสาวะ แล้วให้ปัสสาวะทิ้งไปเล็กน้อยก่อนเพื่อช่วยชะล้างเซลล์ต่างๆ, แบคทีเรีย, สิ่งคัดหลั่งจากอวัยวะเพศ แล้วจึงเก็บปัสสาวะในช่วงต่อมา โดยปัสสาวะใส่ภาชนะสะอาดที่เตรียมไว้ จากนั้นนำภาชนะออกแล้วปัสสาวะช่วงท้ายทิ้งไป