ถามแพทย์

 • ผลตรวจเลือดและปัสสาวะที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะเป็นดังแนบ แปลผลว่าอย่างไร

 •  Hansa Pipatsirisak
  สมาชิก

  สวัสดีค่ะ

  1.ผลตรวจปัสสาวะของดิฉัน

  WBC Esterase   เป็น Trace Abnormal หมายความว่าอย่างไรคะ

  2.ผลตรวจเลือดตรง Creatinine  เท่ากับ Low หมายความว่าอย่างไรคะ

  3 ฺจากการตรวจแบบ Cytology ที่ส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ ผลเป็น Benign Urothelial cells are present หมายความว่าอย่างไรคะ

  ขอบคุณค่ะ

   

  Hansa Pipatsirisak  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Hansa Pipatsirisak

  การตรวจปัสสาวะนั้น จะมีค่าหลายค่า ที่ต้องแปลผลร่วมกัน การยกเอาค่าใดค่าหนึ่งมาอาจจะบอกโรคไม่ได้ชัดเจนทั้งหมด โดย WBC esterase น่าจะหมายถึงตัวเม็ดเลือดขาวที่ผลออกมาคือ trace แปลว่าพบน้อยมาก ก็แสดงว่าน่าจะเป็นปกติ

  ส่วนผลตรวจเลือด creatinine ที่ขึ้นว่า low นั้น ค่า creatinine คือค่าการทำงานในการขับของเสียของไต โดยถ้าค่าน้อยจะแปลว่าดี ค่ามากคือไตเสื่อม ค่าน้อยเกินไปอาจจะไม่ได้บ่งบอกอะไรชัดเจน โดยปกติจะแปลว่าผิดปกติเมื่อค่ามากกว่าปกติเท่านั้น

  ส่วนการส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ อาจจะมีการนำตัวอย่างเซลล์ในกระเพาะปัสสาวะไปตรวจ และพบว่าไม่มีเซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายค่ะ

  แนะนำการสอบถามผลทั้งหมดกับแพทย์ที่ดูแลโดยตรงอีกครั้ง