ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบคอร์สเมื่อ 21 ธ.ค. 63 และฉีดกระตุ้นเมื่อ 26 ม.ค. 64 แล้ววันที่ 7 ก.พ. 64 โดนน้ำลายสุนัข ต้องฉีดอีกไหม

 •  Sas Mui
  สมาชิก
  สวัสดีครับหมอ ผมได้มีการฉีดวัคซีนครบคอร์ดไปเมือ 21 ธ.ค. 63 ต่อมาได้กระตุ้นไป 1 เข็ม เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64 ต่อมามาวันนี้ วันที่ 7 ก.พ. 64 ได้โดนน้ำลายสุนัขกระเด็นเข้าตา ปาก จมูก และ บาดแผล ผมต้องไปฉีดกระตุ้นอีกไหมครับ

  สวัสดีค่ะ คุณ Sas Mui,

                      หากได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบคอร์สไปเมื่อ 21 ธ.ค. 63 และได้ฉีดกระตุ้น 1 เข็ม เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 64 แล้วในวันนี้ วันที่ 7 ก.พ. 64 ได้โดนน้ำลายสุนัขกระเด็นเข้าตา ปาก จมูก และ บาดแผล ยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดกระตุ้นอีกค่ะ เพราะระดับภูมิคุ้มกันยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้

                      อย่างไรก็ตาม ควรล้างตา บ้วนปาก ล้างบาดแผลที่โดนน้ำลายสุนัขให้สะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในน้ำลาย และทำให้เกิดตาแดง หรือบาดแผลอักเสบค่ะ