ถามแพทย์

 • สวัสดดีครับ

 •  Sas Mui
  สมาชิก

  สวัสดีครับ ผมได้เคยมีการฉีดวัคซีนแบบเป็นคอร์สครบไปแล้ว เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 63 ต่อมา ได้ฉีดกระตุ้นไป 1 เข็ม เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2564 ต่อมา ได้ฉีดกระตุ้นไปอีก 1 เข็ม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 64 และเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 วันนี้ ได้โดนน้ำลายสุนัขกระเด็นเข้า ปาก ตา จมูก และ โดนบาดแผล ผมต้องไปฉีดกระตุ้นอีกไหมครับ

  Sas Mui  พญ.นรมน
  แพทย์

  https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD-11