ถามแพทย์

 • มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้คุมกำเนิด ประจำเดือนไม่มาตั้งแต่เดือนมี.ค. ตรวจการตั้งครรภ์ 2 ครั้งให้ผลไม่เหมือนกัน สรุปท้องหรือไม่ท้อง

 •  Nutthaphat Lertsupan
  สมาชิก
  มีเพศสัมพันธ์กับสามีหลั่งในตลอดค่ะ เป็นคนประจำเดือนมารอบเดือน 28-32 วัน ไม่เกินนี้ ประจำเดือนล่าสุด 13-15 กุมภาพันธ์ 64 ค่ะ เดือนมีนาคมประจำเดือนไม่มา เดือนเมษายนก็ไม่มา ตรวจการตั้งครรภ์วันที่ 13 15 17 เมษายน ผลเป็น 2 ขีดจางๆ จางมากๆแค่เงา ตรวจซ้ำอีกทีวันที่ 25 เมษายน ผลเป็นลบ (ที่ตรวจครรภ์คนละยี่ห้อ) มีขีดเดียวค่ะ แบบนี้มีสิทธิ์ท้องไหมคะ
  Nutthaphat Lertsupan  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nutthaphat Lertsupan

  การมีเพศสัมพันธ์ถ้าหลั่งในตลอด ไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยหรือการใช้ยาคุมกำเนิดชนิดใดๆเลยก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูง

  โดยประจำเดือนที่ไม่มาเกิน 35 วันจากรอบก่อน อาจจะทำให้นึกถึงการตั้งครรภ์ แต่ต้องยืนยันด้วยชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะด้วย

  สามารถซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ จากที่กล่าวมาถ้าประจำเดือนไม่มาตั้งแต่เดือนมีค การตรวจตอนนี้ก็น่าจะให้ผลที่แน่ชัดได้แล้วถ้ามีการตั้งครรภ์จริงๆ โดยชุดตรวจที่เป็นผลบวกจะต้องเป็น 2 ขีดเข้มชัดเจน ถ้าให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพอีกครั้ง ชุดตรวจและวิธีการตรวจอาจทำให้เกิดผลตรวจที่คลาดเคลื่อนไปได้