ถามแพทย์

 • ลูกอยู่ป.1 ยังอ่านหนังสือไม่ได้ เป็นสมาธิสั้นไหม

 •  Nty'ya Kumthon
  สมาชิก
  ลูกชายอยู่ป.1ยังอ่านหนังสือไม่ได้ไม่สนใจการบ้านลูกเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าคะ
  Nty'ya Kumthon  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Nty'ya Kumthon

  โรคสมาธิสั้น อาจมาด้วยอาการซุกซน วอกแวกง่าย ไม่เคยอยู่นิ่ง เวลาที่พูดด้วยจะไม่ตั้งใจฟังและเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้ ขาดความรับผิดชอบ และควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ได้  มักเริ่มแสดงอาการให้เห็นตั้งแต่อายุ 3 - 7 ปี การอ่านหนังสือไม่ได้ ไม่สนใจการบ้าน ไม่ได้จำเพาะเจาะจงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้น อาจเกิดจากเรื่องของการขาดการฝึกฝน หรือการดูแลอย่างเหมาะสมหรือจากระดับของสติปัญญาก็ได้

  โดยหากสงสัยว่าบุตรจะมีภาวะสมาธิสั้นหรือมีปัญหาเรื่องพัฒนาการและสติปัญญาไม่เหมือนกับเด็กวัยเดียวกัน ควรรีบพาไปพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจเพิ่มเติม และเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมด้วยยาหรือการบำบัดและฝึกพฤติกรรม เพราะถ้าปล่อยไว้ อาจส่งผลต่อการเรียนและการทำงานในระยะยาวค่ะ