ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมา 24 ก.ค. เดือนนี้มา 23 ส.ค. มีปริมาณน้อย เป็นประจำเดือนหรือเลอืดล้างหน้าเด็ก

 •  Piwat A-First
  สมาชิก
  ปจด มา24 กค. แต่ละเดือน ปจดมา20. 22 24บ้าง. พอมาเดือนสค.ปจด มา 23 กลางดึก. แต่เลือดเป็นสีชมพู ปริมาณน้อย เหมือนครึ่งแผ่นผ้าอนามัย และสี. ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา . แต่เป็น3-4วัน เลยไม่แต่ใจว่าใช่. ปจดไหมคะ. หรือเลือดล้างหน้าเด็ก. เพราะก่อนหน้านี้. มี พสพ.แบบป้องกันด้วยถุงยางอนามัย.

  สวัสดีค่ะ คุณ Piwat A-First,

                           หากประจำเดือนในรอบก่อนมาวันที่ 24 ก.ค. และในรอบนี้ เริ่มมาวันที่ 23 ส.ค. และมานาน 3-4 วัน ก็น่าจะเป็นประจำเดือน ไม่น่าใช่เลือดล้างหน้าเด็ก เพราะปกติเลือดล้างหน้าเด็ก จะเป็นอยู่เพียง 1-2 วัน อย่างไรก็ตาม หากไม่แน่ใจ ก็อาจลองตรวจหาการตั้งครรภ์ดูค่ะ หากตรวจไม่พบ ก็ถือเป็นเลือดประจำเดือนค่ะ

                            ส่วนการที่เลือดประจำเดือนมีปริมาณน้อยกว่าปกติ อาจเกิดจากสาเหตุ เช่น การมีความเครียด ทำงานหนัก ออกกำลังกายมากไป มีน้ำหนักลด เป็นต้น แนะนำควรสังเกตประจำเดือนในรอบต่อๆ ไปก่อนว่า จะมีปริมาณน้อยอีกหรือไม่ หากมีปริมาณน้อยมากลงเรื่อยๆ ก็ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ เช่น มีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนผิดปกติ มีภาวะโลหิตจาง มีพังผืดในมดลูก เป็นต้น