ถามแพทย์

 • อยากเลิกเฮโรอีน ควรทำอย่างไร

 •  ภู' ธร
  สมาชิก
  เลิกเฮโรอีนควรทำยังไงครับหมอ

  สวัสดีค่ะ คุณ ภู' ธร,

                        หากต้องการจะเลิกยาเสพติด ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ และเพิ่มโอกาสในการเลิกยาได้มากขึ้นค่ะ โดยหากอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล ก็สามารถไปรักษาได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หรือหากอยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถไปยังโรงพยาบาลธัญญารักษ์ตามแต่ละจังหวัดค่ะ แต่อาจไม่ได้มีอยู่ทุกจังหวัด สามารถโทรไปสอบถามได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 ค่ะ 

                        สำหรับการบําบัดรักษาการเสพติดเฮโรอีน มีหลากหลายวิธี ได้แก่

                         - การหักดิบ คือ การหยุดให้หยุดเฮโรอีนทันที วิธีนี้ใช้ได้กับคนที่มีความตั้งใจสูง ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคแทรกซ้อน และเสพติดเฮโรอีนในขนาดไม่สูงนัก 

                         - การใช้ยาอื่นๆ บรรเทาอาการ เช่น ยากล่อมประสาท midazolam ยา clonidine เป็นต้น

                         - การใช้ยาทดแทนด้วยยาที่ออกฤทธิ์แบบเดียวกับเฮโรอีน เช่น เมทาโดน มอร์ฟีน 

                        การที่ต้องการเลิกยาเสพติด ถือเป็นก้าวแรกของความสำเร็จ ขอเป็นกำลังให้สามารถทำได้จนสำเร็จค่ะ