ถามแพทย์

 • อยากทราบวิธีการนับหน้า 7 หลัง 7

 •  Mulvare
  สมาชิก
  อยากทราบวิธีการนับหน้า7หลัง7ว่ามันนับยังไง

  สวัสดีค่ะ คุณ Mulvare,

                        การนับระยะปลอดภัยแบบหลัง 7 วัน คือ วันที่ 1-7 นับจากวันแรกที่มีประจำเดือนมา อย่างไรก็ตาม หากโดยปกติเป็นคนที่มีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนน้อยกว่า 24 วัน การใช้วิธีนับหลัง 7 วัน ก็จะใช้ไม่ได้

                        ส่วนระยะปลอดภัยแบบหน้า 7 คือ 1-7 วันก่อนที่ประจำเดือนในรอบต่อไปจะมา ทั้งนี้ หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอแน่นอน  การนับระยะปลอดภัยแบบหน้า 7 วัน จะมีโอกาสผิดพลาดได้มากค่ะ