ถามแพทย์

 • วิตกกังวล ทำเรื่องเดิมซ้ำๆ คิดเรื่องเดิมซ้ำๆ ควรไปพบแพทย์ไหม

 •  putyourrecordon
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คือเราเป็นประเภทที่ชอบวิตกกังวลค่ะ เราจะคิดเรื่องแบบเดิมซ้ำๆทำซ้ำๆ จนกว่าเราจะสบายใจ เราวิตกกังวลหลายเรื่องมาก เราพยายามใช้ชีวิตให้ปกติแต่มันทำยากค่ะ เราพึ่งมาเป็นแบบนี้ตอนปีนี้ค่ะ เราอยากถามว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชมั้ยคะ แล้วต้องพบจิตแพทย์มั้ยคะ
  putyourrecordon  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ putyourrecordon

  อาการวิตกกังวล ทำเรื่องเดิมซ้ำๆ คิดเรื่องเดิมซ้ำๆดังกล่าวมานั้น อาจจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ พฤติกรรมที่เกิดจากความเครียด ความกังวล ภาวะซึมเศร้า โรคซึมเศร้าหรือเป็นบุคลิกภาพและนิสัยเดิม

  โรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นอาการทางจิตที่ผู้ป่วยจะมีรูปแบบความคิดหรือความกลัวที่ไม่สมเหตุสมผลจนนำไปสู่การทำพฤติกรรมบางอย่างซ้ำไปซ้ำมา เช่น คิดว่ามือสกปรกตลอดเวลาจึงต้องล้างมือบ่อยๆ คิดว่าลืมปิดประตูบ้านหรือเตาแก๊สจึงต้องคอยตรวจตราจนไปทำงานสาย เป็นต้น

  โดยถ้าเข้าข่ายเป็นโรคดังกล่าว ควรได้รับการตรวจประเมินอย่างละเอียดโดยจิตแพทย์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป เบื้องต้นพยายามทำจิตใจให้สบาย สามารถรอบคอบได้ แต่ให้รู้ว่าไม่ต้องทำมากจนเกินไป