ถามแพทย์

  • ตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ อายุครรภ์เท่าไหร่ให้ผลแน่นอน

  •  a_ant
    สมาชิก
    ชุดตรวจปัสสาวะมีผลที่แน่นอนสำหรับช่วงอายุครรภ์เท่าไรคะ ขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ a_ant,

                          การตรวจหาการตั้งครรภ์จากปัสสาวะ คือตรวจหาฮอร์โมน HCG โดยระยะเวลาที่สามารถเริ่มตรวจพบได้ จะขึ้นกับความไวของชุดตรวจปัสสาวะแต่ละยี่ห้อด้วย บางยี่ห้อสามารถตรวจหาฮอรโมนได้ตั้งแต่ระดับ 20 mIU/ml แต่บางยี่ห้อ สามารถตรวจได้เมื่อมีค่าฮอร์โมนเกิน 100 mIU/ml ขึ้นไปแล้ว ดังนั้นในชุดตรวจที่มีความไวสูง จึงอาจจะเริ่มตรวจพบได้หลังจากเกิดการปฏิสนธิ (หรือวันที่มีเพศสัมพันธ์) ตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ หรือก็คือเมื่อมีการตั้งครรภ์ได้ประมาณ 3 สัปดาห์ขึ้นไป แต่หากจะให้แน่นอน ก็ควรตรวจหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แล้วประมาณ 2 สัปดาห์ หรือตั้งครรภ์ได้ 4 สัปดาห์ค่ะ