ถามแพทย์

 • ในวันที่มีไข่สุกหรือมีไข่ตก สามารถมีประจำเดือนได้ไหม

 • วันไข่สุก ก่อนวันไข่ตก ประจำเดือนสามารถมาได้ไหมคะ
  ทรงพล อนารัตน์  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ ทรงพล อนารัตน์

  ประจำเดือนคือเลือดที่ไหลออกจากโพรงมดลูกในแต่ละรอบเดือน ซึ่งเป็นช่วงที่ฮอร์โมนตกลง ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกนั้นหลุดลอกออกมา ประจำเดือนปกตินั้นควรจะมาทุกเดือน ห่าง 22-35 วันจากรอบก่อน มาแต่ละครั้งประมาณ 3-7 วันแล้วหยุดสนิท ไม่มีออกผิดปกติระหว่างรอบเดือนอีก

  รอบเดือนของเพศหญิงอธิบายคร่าวๆ คือให้นับวันแรกที่มีประจำเดือนเป็นวันที่ 1 หากมีการตกไข่ตามปกติ ไข่ควรจะตกประมาณวันที่ 14 นับจากวันแรกของรอบเดือน ซึ่งช่วงไข่ตก จะไม่มีประจำเดือนเพราะฮอร์โมนในเลือดยังอยู่ในระดับสูงมาก จะไม่มีเลือดหลุดออกจากผนังมดลูกได้ แต่หลังจากไข่ตกไปประมาณ 14 วันแล้ว ระดับฮอร์โมนจะค่อยๆลดลง จนเลือดหลุดจากเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นเลือดประจำเดือนดังที่กล่าวไป