ถามแพทย์

 • ประจำเดือนมาวันที่ 25 มกรา ไข่จะตกวันไหน

 •  Thidarat Siribunkit
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาวันที่25มกรา ไข่จะตกวันไหนค่ะ
  Thidarat Siribunkit  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Thidarat Siribunkit

  ปกติแล้วไข่จะตกประมาณวันที่ 14 นับจากวันแรกของการมีประจำเดือนค่ะ

  แต่อย่างไรก็ตามการตกไข่อาจจะคลาดเคลื่อนไปได้ในแต่ละคน และแต่ละรอบเดือน จึงไม่ควรใช้วิธีการนับวันตกไข่เพื่อคุมกำเนิดค่ะ