ถามแพทย์

 • ประจำเดือนเดือนตุลาคมมาวันที่ 25-30 อยากทราบว่าวันไข่ตกวันไหน

 •  แพร พอเหอะ
  สมาชิก
  ปจดเดือนกันยายนนมาวันที่27-2เดือนตุลาคมมาวันที่25-30อยากทราบว่าวันที่ไข่จะตกคือวันไหนค่ะ
  แพร พอเหอะ  พญ.นรมน
  แพทย์

  สวัสดีค่ะคุณ แพร พอเหอะ

  โดยปกติแล้วไข่จะตกจากรังไข่ในประมาณวันที่ 14 ของรอบเดือน โดยวันแรกนับจากวันแรกที่มีประจำเดือน ดังนั้นหากประจำเดือนเดือนตค.มาวันที่ 25 วันที่น่าจะมีไข่ตกน่าจะอยู่ราวๆประมาณวันที่ 9 ของเดือนพย.

  แต่อย่างไรก็ตามการตกไข่นั้นคลาดเคลื่อนไปได้ในทุกเดือน และในแต่ละคนด้วย จึงไม่ควรพยายามทำการนับวันตกไข่เ่พื่อคุมกำเนิดอย่างเด็ดขาด 

  หากจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าในช่วงใดๆของรอบเดือน ควรจะใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกครั้งค่ะ  หรือกินยาคุมแบบแผงรายเดือน ฉีดยาคุม ฝังยาคุมเพื่อป้องกันไว้ก่อน