ถามแพทย์

 • วันไข่ตกผู้หญิงมีอารมทางเพศสูงไช่ใหมคับ

 • วันตกไข่กลางเดือนผู้หญิงมีอารมทางเพศสูงใหมคับและมีมูกน้ำไสๆเวลาเขามีอารมจะตกตกไข่ใหมคับ

  สวัสดีค่ะ คุณ วัยรุ่น' สร้างฝัน,

                    ช่วงวันที่ไข่ตก อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายดังนี้ได้ ได้แก่

                   1. มีตกขาวปริมาณมากขึ้น ลักษณะใส ลื่นๆ ยืดๆ คล้ายไข่ขาวดิบ

                   2. ปวดท้องน้อยจากไข่ตก เรียกอีกอย่างว่า Mittelschmerz จะทำให้ปวดท้องน้อยเล็กน้อย โดยจะวดข้างใดข้างหนึ่ง มักปวดสลับกันในแต่ละรอบเดือน อาการปวดจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่เกิน 1 วัน บางรายอาจมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วย หรือเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย

                  3. ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลง เช่น นุ่มขึ้น และเปิดออกมากกว่าเดิม 

                     4. เจ็บเต้านม หรือคัดเต้านม

                     5. มีความต้องการทางเพศมากขึ้น

                   อาการต่างๆ เหล่านี้ อาจเกิดขึ้นเป็นเพียงบางอาการ หรือหลายอาการ หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลย และในแต่ละรอบอาจเกิดไม่เหมือนกัน หรือบางรอบอาจเกิด บางรอบอาจไม่เกิดก็ได้ ดังนั้นจึงไม่ใช่อาการที่เฉพาะเจาะจงค่ะ