ถามแพทย์

 • วันไข่ตกคือวันไหน

 •  Tiaapop
  สมาชิก
  ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมาวันที่ 16 พอถึงเดือนกุมภาพันธ์ มาวันที่ 17 หลังจากนั้นมีเพศสัมพันธ์กับแฟน วันที่ 4 มีนาคม อยากรู้ว่าตรงกับวันที่ไข่ตกหรือไหม? มีเพศสัมพันธ์กันนานแต่กลั่นนอก จะท้องไหม?
  Tiaapop  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ Tiaapop

  ปกติแล้วไข่จะตกประมาณวันที่ 14 นับจากวันแรกของการมีประจำเดือน ในคนที่มีประจำเดือนมาสม่ำเสมอตลอด

  หากประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอตลอด จะไม่สามารถบอกวันที่มีไข่ตกได้ และไม่ควรใช้วิธีการนับวันเพื่อคุมกำเนิด เพราะโอกาสผิดพลาดสูง จากการนับพลาดเองหรือการตกไข่ที่ไม่ตรงกันในแต่ละรอบเดือน

  ดังนั้นจากที่กล่าวมา ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ไม่สามารถบอกวันไข่ตกได้ ถ้ามีเพศสัมพันธ์หลั่งนอกมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ประมาณ 4-20%

  ควรซื้อชุดตรวจครรภ์ทางปัสสาวะมาตรวจได้เองเบื้องต้น ให้ผลบวกได้ตั้งแต่ 10-14 วันหลังปฏิสนธิ หากให้ผลลบ แต่รอบเดือนก็ยังไม่มา ควรไปยืนยันผลที่รพ.และหาสาเหตุต่อไป