ถามแพทย์

 • รอบประจำเดือน 28 วัน มีประจำเดือนวันที่ 16 วันไข่ตกคือวันไหน และช่วงวันไหนปลอดภัยที่จะไม่ตั้งครรภ์

 •  Mikimiki
  สมาชิก
  ประจำเดือนมารอบ28วัน ประจำเดือนมาวันที่16วันแรก หลังจากนั้นหากต้องการมีเพศสัมพันธ์ช่วงวันไหนจึงจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถตั่งครรภ์ได้ และถ้าหากต้องการตั้งครรภ์ในเวลาต่อไปมีการนับวันตกไข่อย่างไรบ้างค่ะ ไข่จะตกในช่วงวันที่ที่เท่าไหรหลังจากมีประจำเดือนันแรก

   สวัสดีค่ะ คุณ Mikimiki,

                       หากมีระยะห่างระหว่างรอบประจำเดือนที่สม่ำเสมอที่ 28 วัน วันที่มีไข่ตก คือให้นับไป 13-14 วันจากวันแรกที่มีประจำเดือนมาค่ะ ดังนั้นหากประจำเดือนมาในวันที่ 16 พ.ค. ช่วงวันที่มีไข่ตกจะอยู่ที่ประมาณวันที่ 29-30 พ.ค. ค่ะ ซึ่งหากมีเพศสัมพันธ์ในวันไข่ตกนี้ ก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สูงสุด

                         ส่วนระยะปลอดภัย ที่หากมีเพศสัมพันธ์แล้วแทบจะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์ได้คือ 7 วัน นับจากวันแรกที่มีประจำเดือน และ 7 วันก่อนหน้าวันที่ประจำเดือนจะมา

                         แต่หากมีระยะห่างระหว่างรอบเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ การนับวันที่มีไข่ตก จะไม่ใช่วันที่ 13-14 ของรอบประจำเดือน ซึ่งจะเป็นวันไหนนั้น อาจกำหนดไม่ได้แน่นอนค่ะ