ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครบแล้ว และได้ฉีดกระตุ้นไปหลายครั้ง เมื่อมีความเสี่ยงอีกในวันที่ 4-5 ม.ค. ต้องฉีดอีกไหม

  •  Themixer
    สมาชิก
    ฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคมาแล้ว 5 เข็มเข็มสุดท้าย 18 มค 61 กระตุ้นอีก 9 มีนา 61 กระตุ้นอีก 10 พฤษภาคม 61 กระตุ้นอีก 5 พฤศจิกายน 61 กระตุ้นอีก 8 ธันวาคม 61.. แล้ว ถ้า มีความเสี่ยง วันที่ 4 หรือ 5 มกราคม 62 จะมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอและการป้องกันเชื้อโรคไหมครับ... เหลืออีก 3-4 วันจะครบ 30 วัน ภูมิคุ้มกันจะสูงพอไหม ..

     สวัสดีค่ะ คุณ Themixer,

                        หากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดมาแล้ว 5 เข็มเมื่อ 18 ม.ค. 61 และได้ฉีดกระตุ้นไปเมื่อ 10 พ.ค. 5 พ.ย. และ 8 ธ.ค. ดังกล่าว เมื่อโดนสัตว์กัดหรือข่วนอีกในที่ 4 และ 5 ม.ค. 62 ยังไม่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกค่ะ เพราะภูมิคุ้มกันยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้อยู่ และลักษณะการฉีดวัคซีนที่ผ่านมา จะไปกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้นานเป็นปีค่ะ