ถามแพทย์

  • วัคซีนหลังโดนหมากัด

  •  babesusu
    สมาชิก
    คืออยากทราบว่า 1. เวลาโดนหมากัดจนเป็นแผลเลือดออก หลังจากล้างแผลเสร็จแล้วควรไปฉีดวัคซีนอะไรบ้างคับและจำนวนกี่เข็มคับ 2. เวลาฉีดซีนเขาฉีดบริเวณไหนคับ อย่างที่ไหล่หรือแผล 3. มีการเว้นระยะในการฉีดวัคซีนแต่ละเข็มยังไงบ้างคับ และพิจารณาการฉีดวัคซีนจากอะไรบ้างคับ รบกวนช่วยอธิบายอย่างละเอียดด้วยนะคับ