ถามแพทย์

 • ภายใน 1 เดือน หลังจากฉีดกระตุ้นพิษสุนัขบ้า หากถูกกัดแม้สัตว์จะตายหรือตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า ก็ไม่ต้องฉีดซ้ำใช่ไหม

 •  SerenadeInGmajor
  สมาชิก

  ภายใน 1 เดือน หลังจากฉีดกระตุ้นพิษสุนัขบ้า หากถูกกัดแม้สัตว์จะตายหรือตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้า ก็ไม่ต้องฉีดซ้ำใช่ไหมครับ หรือมีข้อยกเว้นไหม เช่นแผลเปิดขนาดใหญ่

  สวัสดีคะคุณ SerenadlnG major

  https://www.pobpad.com/วัคซีนพิษสุนัขบ้า

  เรียนอย่างนี้นะค่ะ ถ้ามีการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าภายใน หนึ่งเดือน ถ้ามีการถูกกัด อีก มีความจำเป็นต้องกระตุ้น หนึ่งเข็มค่ะ 

  ดังนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ข้างบนนะค่ะ