ถามแพทย์

  • ฉีดวัคซีนครบแล้วเมื่อ 8 พ.ค.61 และฉีดกระตุ้นเมื่อ 23 พ.ค. 21 ก.ค. วันนี้โดนแมวข่วน ต้องฉีดอีกไหม

  •  เพ็ญศรี น.
    สมาชิก

    ฉีดวัคซีนครบ 5 เข็ม วันที่ 8 พค. 61 ต่อกระตุ้น 1 เข็มวันที่ 23 พค. 61 และได้กระตุ้นอีกครั้งวันที่ 21 กค. 61 ถูกแมวจรจัดข่วนอีกจำเป็นต้องไปฉีดกระตุ้นวัคซีนอีกไหมค่ะ 

     สวัสดีค่ะ คุณ เพ็ญศรี น.

                               หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าครบตามกำหนดนัดไปแล้ว 5 เข็ม เมื่อ พ.ค. 61 และได้ฉีดกระตุ้นไปเมื่อ 23 พ.ค. และ 21 ก.ค. เมื่อโดนแมวข่วนอีกในครั้งนี้ ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ากระตุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากลักษณะของการฉีดวัคซีนดังกล่าว ยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ