ถามแพทย์

 • วัคซีนพิษสุนัขบ้า

 •  Saksit
  สมาชิก
  สงสัยเรื่องชนิดวัคซีนพิษสุนัขบ้าครับ SPEEDA คือวัคซีนชนิดเดียวกับ PCEC ใช่ไหมครับ ? คือฉีดกระตุ้นสองเข็มแต่ได้เปลี่ยนโรงพยาบาลเพราะได้ย้ายที่ทำงาน ซึ่งในใบสั่งยาโรงพยาบาลแรกเขียนเป็น SPEEDA พอมาโรงพยาบาลใหม่ เขียนใบสั่งยาเป็น PCEC แต่วิธีฉีดคือเข้ากล้าม (IM) เหมือนกัน เลยสงสัยว่า SPEEDA กับ PCEC คือวัคซีนชนิดเดียวกันหรือไม่ ?

  สวัสดีค่ะ คุณ Saksit,

                           วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงนั้นมีหลายชนิด ซึ่งหากเป็นวัคซีน PCEC (purified chick embryo cell rabies vaccine (PCEC) จะผลิตจากการเลี้ยงเชื้อ fixed rabie Vvccine พันธุ์ Flury lep-C25 ใน primary chicken embryo fibroblast cells และทำให้เชื้อตายด้วย beta-propiolactone 0.025% เช่นยี่ห้อ Rabipur

                        ส่วนยี่ห้อ SPEEDA เป็นวัคซีนชนิด CPRV (chromatographically purified vero cell rabies vaccine) ผลิตจากการเลี้ยงเชื้อ fixed rabies virus พันธุ์ L.Pasteur PV2061 ใน vero cells และทำให้เชื้อตายด้วย beta - propiolactone 0.025% 

                           ไม่ว่าจะชนิดไหน ก็สามารถป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าได้ และสามารถเปลี่ยนชนิดของวัคซีนที่ฉีดได้ เช่น หากฉีด SPEEDA มาก่อน แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็น PCEC สามารถที่จะทำได้ แต่ควรฉีดโดยวิธีเดียวกัน เช่น หากเคยฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อ ในเข็มนัดถัดไปก็ควรฉีดเข้ากล้ามเนื้อด้วยเช่นกัน โดยวัคซีนจะยังมีผลในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเหมือนเดิม

  Saksit  Saksit
  สมาชิก
  สรุปคือสามารถเปลี่ยนยี่ห้อของยาได้ แต่ไม่ควรเปลี่ยนวิธีฉีด IM ก็ IM ตลอด ใช่ไหมครับ

  สามารถเปลี่ยนยี่ห้อของยาได้ 

  ว่วนวิธรการฉีดยา ควรฉีดเป็นแบบเดียวกันในแต่ละคอร์สของการฉีดกระตุ้นค่ะ

  สามารถเปลี่ยนยี่ห้อของยาได้ 

  ส่วนวิธีการฉีดยา ควรฉีดเป็นแบบเดียวกันในแต่ละคอร์สของการฉีดกระตุ้นค่ะ