ถามแพทย์

  • วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในคน

  •  Pretty Teddy
    สมาชิก

    สวัสดีครับ ขอรบกวนสอบถามครับ ถ้าเราได้ฉีดวัคซีนครบ 5 เข็มแล้ว  และเคยฉีดกระตุ้นหลังโดนกัดมาทุครั้ง 1เข็มบ้าง 2เข็มบ้าง ตามหลักการที่โดนกัดหรือสัมผัสเชื้อ  อยากทราบว่า หลังการฉีดกระตุ้นเข็มสุดท้าย วัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันเราได้กี่วัน? โดยที่ถ้าโดนกัดหรือสัมผัสเชื้ออีกหลังกระตุ้นนั้นโดยไม่ต้องฉีดกระตุ้นซ้ำ (เคยทราบมาว่า หลังกระตุ้น ภูมิจะคุ้มกันเราโดยไม่ต้องฉีดกระตุ้นซ้ำอีกแม้จะสัมผัสเชื้อหรือโดนกัดได้ 30 วัน แต่ถ้าเกิน 30 วัน ให้ถือเป็น น้อยกว่า 6 เดือน ต้องโดนฉีด 1 เข็ม)