ถามแพทย์

 • เวลามีแผลแล้วไปฉีดบาดทะยักแบบกระตุ้น 1 เข็ม สามารถป้องกันได้นานเท่าไหร่

 •  Ticamporn Sudeerat
  สมาชิก
  วัคซีนบาดทะยัก เวลาที่เรามีแผลแล้วไปฉีดบาดทะยัก แล้วคุณหมอสั่งฉีดแบบกระตุ้นที่ฉีดเพียงแค่ 1 เข็ม ตัววัคซีน 1 เข็มนี้ที่เราฉีดไปสามารถป้องกันได้นานเท่าไหร่ค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณ Ticamporn Sudeerat,

                     การฉีดวัคซีนบาดทะยักนั้น จะพิจารณาตามนี้

                     1. หากในสมัยเด็ก ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด (ในเด็กเล็กจะเป็นวัคซันรวมป้องกัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก) เมื่อเกิดบาดแผลขึ้น จะดูตามบาดแผลคือ

                       - หากเป็นแผลสะอาด แผลไม่ลึก ขนาดแผลไม่ใหญ่ หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก หรือวัคซีนรวมเข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีน แต่หากเกิน 10 ปีแล้ว ควรฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 เข็มค่ะ

                       - หากเป็นแผลสกปรก บาดแผลลึก ปากแผลแคบ หรือแผลมีขนาดใหญ่ หรือมีแผลจำนวนหลายแผล หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มสุดท้ายมาเกิน 5 ปีแล้ว ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้น 1 เข็มค่ะ แต่หากแผลใหญ่และสกปรกมาก อาจต้องได้รับอิมมูโนโกลบูลินต้านบาดทะยักด้วยค่ะ 

                      ดังนั้น หากเคยฉีดวัคซีนครบมาก่อนแล้ว และได้ฉีดกระตุ้นไป 1 เข็มในช่วงนี้ หลังจากนี้ หากเกิดบาดแผลเล็กๆ แผลไม่สกปรก แผลไม่ลึก ก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนไปได้อีกนานเป็น 10 ปีค่ะ 

                    2. แต่หากในสมัยเด็ก ได้รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด ควรฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักให้ครบ 3 เข็มด้วยค่ะ และหลังจากนั้น จะฉีดกระตุ้นตามลักษณะของบาดแผลดังข้อ 1 ค่ะ