ถามแพทย์

 • ฉีดวัคซีนบาดทะยักไป 2 เข็ม ไม่ได้ฉีดเข็มที่ 3 จะป้องกันได้กี่ปี

 •  Touy8
  สมาชิก
  ฉีดวัคซีนบาดทะยักไป 2 เข็ม เข็มสุดท้ายเข็มที่ 3 ที่ต้องเว้น 6 เดือนไม่ได้ฉีด การฉีดวัคซีนบาดทะยัก 2 เข็ม สามารถกันโรคบาดทะยักได้กี่ปีครับ ในกรณีที่ไม่ได้ฉีดเข็มสุดท้ายเข็มที่ 3

  สวัสดีค่ะ คุณ Touy8,

                       หากในสมัยที่เป็นเด็กทารกและเด็กเล็ก ได้ฉีดวัคซีนตามกำหนดอายุ ก็จะได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักครบตามเกณฑ์ ดังนั้น เมื่อเกิดบาดแผลที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อบาดทะยัก ก็ให้ฉีดกระตุ้นเพียง 1 เข็ม ซึ่งก็จะช่วยป้องกันไปได้นานประมาณ 10 ปี หลังจากนั้น ก็ให้ฉีดกระตุ้นทุกๆ 10 ปีค่ะ

                        แต่หากในสมัยที่เป็นเด็กทารกและเด็กเล็ก ไม่ได้ฉีดวัคซีนตามกำหนดอายุ ก็อาจไม่ได้รับวัคซีนบาดทะยักตามเกณฑ์ ดังนั้น ก็ควรฉีดให้ครบ 3 เข็ม ซึ่งก็จะช่วยป้องกันไปได้นานประมาณ 10 ปี แล้วหลังจากนั้น ก็ให้ฉีดกระตุ้นทุกๆ 10 ปีค่ะ แต่หากฉีดไปแค่ 2 เข็ม ก็จะช่วยป้องกันได้ประมาณ 5 ปีค่ะ แต่ทั้งนี้ หากฉีดไปแล้ว 2 เข็ม แม้จะผ่านมานานเกิน 6 เดือนแล้ว ก็สามารถไปฉีดเข็มที่ 3 ได้อยู่  ซึ่งเมื่อฉีดแล้ว ก็จะช่วยป้องกันได้ประมาณ 10 ปีค่ะ