ถามแพทย์

 • วัคซีนบาดทะยัก

 •  haruu
  สมาชิก
  สวัสดีค่ะ คือเรามีเรื่องสอบถามค่ะ คือเราโดนแมวข่วนแล้วไปฉีดกระตุ้นตอนเข็มสุดท้ายพอดี หมอถามเราเรื่องวัคซีนบาดทะยัก ซึ่งเราไม่แน่ใจ แล้วเราไปถามโรงพยาบาลที่เคยไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เค้าบอกเราว่ายังไม่ต้องได้ฉีดเพราะเราอายุ 17 แล้วพึ่งฉีดไปตอนอายุ 12 แล้ววัคซีนบาดทะยักต้องฉีดอีกเมื่อไหร่คะ วัคซีนสามารถอยู่ได้กี่ปีคะ

  สวัสดีค่ะ คุณ haruu,

                        หากในสมัยเป็นเด็กทารกและเด็กเล็ก ได้รับวัคซีนครบตามกำหนดอายุ (ในเด็กเล็กจะเป็นวัคซีนรวมป้องกัน คอตีบ ไอกรน บาดทะยักและอื่นๆ ) และได้เคยฉีดวัคซีนบาดทะยักกระตุ้นไปล่าสุดเมื่ออายุ 12 ปี เมื่อเกิดบาดแผลจากการโดนแมวข่วนในครั้งนี้ ก็ยังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกค่ะ เพราะระดับภูมิคุ้มกันยังคงสูงเพียงพอในการป้องกันการเกิดโรคได้ค่ะ 

                   ทั้งนี้ หากฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์มาตั้งแต่วัยทารกและวัยเด็กแล้ว การฉีดวัคซีนบาดทะยักนั้น จะพิจารณาตามนี้ 

                  1. หากแผลมีขนาดไม่ใหญ่มาก  ไม่ลึก เป็นแผลสะอาด หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก หรือคอตีบ-บาดทะยัก เข็มสุดท้ายมาไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องฉีดวัคซีน แต่หากเกิน 10 ปีแล้ว ควรฉีดวัคซีน

                  2. หากเป็นแผลสกปรก คือมีเศษดิน สนิมปนเปื้อนแผล บาดแผลลึก ปากแผลแคบ หรือบาดแผลมีขนาดใหญ่มาก หากได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยักเข็มสุดท้ายมาเกิน 5 ปีแล้ว ต้องฉีดวัคซีน และอาจต้องฉีดอิมมูโนโกลบูลินร่วมด้วยค่ะ