ถามแพทย์

 • วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า

 •  ปริญญา
  สมาชิก
  สวัสดีครับ คือผมอยากทราบว่า วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า 1 เข็มหลังสัมผัสโรคไม่เกิน6 เดือน จะใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรค กี่วันจึงจะป้องกันโรคได้ครับ และ วันที่เท่าใดภูมิคุ้มกันจะลดลงครับ
  ปริญญา  พญ.นรมน
  แพทย์

   https://www.pobpad.com/%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3

  ปริญญา  พญ.นรมน
  แพทย์

  repeat