ถามแพทย์

 • หลังสัมผัสน้ำลายสัตว์ หากไม่มีแผลเปิด ควรล้างมือนานเท่าไหร่

 •  WweAewW
  สมาชิก
  ถ้าเราไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแบบโดยตรง หรือจับสิ่งของที่เปื้อนน้ำลายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หากไม่มีแผลเปิดที่มือจะต้องล้างมือฟอกสบู่นานเท่าไหร่คะ
  WweAewW  พญ.นรมน
  แพทย์

   สวัสดีค่ะคุณ WweAewW

  การสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาจทำให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่น ถูกข่วนหรือกัดโดยตรง มีเลือดออกจากแผล สัตว์มาเลียตรงแผลหรือบริเวณเยื่อบุต่างๆเช่นเยื่อบุตา เยื่อบุจมูกหรือเยื่อบุปาก หรือการไปกินเนื้อสัตว์ดิบๆ

  หากไม่มีแผลเปิดที่มือเลยนั้น โอกาสที่เชื้อจะผ่านเข้าไปสู่ร่างกายได้ก็มีได้น้อยมากๆ แนะนำการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำเปล่าร่วมกับน้ำสบู่หลังการสัมผัสสัตว์หรือสารคัดหลั่งของสัตว์ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการนำมือไปโดนเยื่อบุตา ปาก หรือจมูก หลังจากนั้นค่ะ โดยฟอกสบู่ได้ตามปกติ ไม่มีกำหนดระยะเวลา อาจฟอกให้ทั่วๆให้แน่ใจว่าสะอาด และสารคัดหลั่งจากสัตว์หลุดออกไปหมดแล้ว