ถามแพทย์

 • น้องอายุ 7 ขวบ ล้มหัวฟาด ไปหาหมอแล้วไม่มีอะไรผิดปกติ จับได้ที่หัวมีก้อนบวมนิ่ม ต้องกลับไปหาหมออีกไหม

 •  Jariyaporn Damkaew
  สมาชิก
  น้องอายุ 7 ขวบ ล้มหัวฟาดหาหมอเอกซเรย์์แล้้วไม่มีอะไรผิิดปกติิ แต่ที่หัวคลำดูมันนิิ่่มเหมือนบวมน้้ำ ต้องกลับไปหาหมออีกมั้้ย อันตรายรึเปล่่า พรุุ่งนีี้้ครบอาทิิตย์นึงที่ล้มค่ะ ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีครับ คุณ Jariyaporn 

          การล้มหัวฟาดพื้น หากไม่รุนแรงมากมักไม่ส่งผลกระทบถึงสมอง หากได้รับการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองแล้ว โอกาสนบาดเจ็บในสมองก็น่าจะน้อยมาก อย่างไรก็ตามหากอาการของลูกคุณนั้น ปกติดี ไม่มีภาวะซึมหรืออาการผิดปกติอะไร อาการบวมน้ำอาจเกิดจากภาวะช้ำบริเวณหนังศีรษะได้ครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะค่อยยุบหายไปได้เอง 

         แต่หากไม่แน่ใจและมีความกังวล อาจจะต้องพาไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจประเมินอีกครั้งครับ