ถามแพทย์

  • ลูกอายุ 10 เดือน น้ำหนัก 7.5 กิโล ถ่ายเหลววันละ 3-4 ครั้ง ก้นแดงบ่อย ควรทำอย่างไร

  • ลูกสาวอายุ 10เดือน น้ำหนัก7.5 ถ่ายเหลววันละ 3-4ครั้ง สีของอุจาระ เขียวบ้างเหลืองบ้างไม่มีมูกและเลือด น้องถ่ายแบบนี้มาตลอดค่ะ ปกติไหมคะ กังวนมากค่ะ ก้นแดงบ่อยค่ะ บางทีก็ถ่ายกระปริบกระปรอยค่ะ

    สวัสดีค่ะ คุณ ไม่ส่งเสีย อย่าเสือกสงสัย

    โดยทั่วไป เมื่อเด็กอายุมากกว่า 6เดือน เป็นช่วงที่เด็กจะเริ่มได้รับอาหารเสริมอื่นๆเพิ่มเติม การถ่ายอุจจาระมักจะเหลือ 1-2ครั้งต่อวันค่ะ แต่บางคนอาจถ่ายบ่อยกว่านั้นได้

    แต่หากอุจจาระที่ออกมามีลักษณะเป็นมูกเลือด มีกลิ่นคาว มีไข้ เด็กดูซึม ไม่รับประทานอาหาร กรณีนี้จะถือว่าผิดปกติชัดเจน และควรพาไปพบแพทย์ทันทีนะคะ

    กรณีที่คุณ ไม่ส่งเสีย อย่าเสือกสงสัย สอบถาม ยังไม่สามารถระบุสาเหตุได้ชัดเจนค่ะ แนะนำให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการและรับคำแนะนำที่เหมาะสมอีกทีนะคะ